MojeSilnáMysl

roční kurz - některé změny vyžadují delší čas, některé ne...chci zmenu ve svem pocitu ze zivota a zpusobu mysleni

cílem tohoto koučovacího programu je rozpohybovat a posílit vás jako celek, rozšířit obzory, zavést vás do nového prostoru, ze kterého nahlédnete sami sebe, svoje vztahy, práci, ambice a touhy jinak a nově. Tento program je rozšířením a pokračováním programu MojeSilnéTělo.

Na začátku programu si každý z vás zvolí, v jaké oblasti svého života si přeje změnu (vztahy, kariéra, tělo, vize, poznání...) a vyjasní si, co je podstatou žádané změny. Ptáme se: "Co opravdu chci. Já." a "Proč to chci - co se stane až to budu mít?"  a teď si představte, že už máte svoje sny splněny a "Co bude potom?" - tyto a podobné otázky nás vedou hlouběji k sobě abychom si uvědomili co doopravdy chceme, abychom se nehnali pouze za přeludy, ale věnovali se pro nás podstatnému...

Následně má program všeobecnou - vzdělávací část, kde poznáváte základní stavební kameny vašeho vnitřního světa - myšlenky, emoce, vědomí, paměť a další členy vašeho "týmu", kteří ovlivňují váš život. Cílem této etapy programu je seznámit se a naučit se spolu komunikovat - potkat se sám se sebou, navázat uzdravující kontakt se všemi členy svého vnitřního týmu, hlavně s těmi, které nevidíme moc rádi - strachem, obavami, hněvem, závistí, úzkostmi, krizemi, depresemi... Stát se spontánějším, uvolněnějším, více plynoucím, celistvějším.

A k čemu je to dobré? Proč se mám "hrabat" ve věceh, které nejsou vidět? No protože jsou cítit, občas "smrdí" - jsme podráždění, bez energie, točíme se v kruhu opakujících se příběhů, neumíme se pohnout z místa, nemáme Sílu. To jsou signály, že je čas "vyčistit", rozhýbat stojaté vody našeho vnitřního světa, vyhrnout si rukávy a dát se do práce na sobě.

Souběžně s hlubším pochopením "Jak vlastně funguji", které nastává díky předchozí části programu, probíhá i praktická část, kde se učíte jak získat odstup od svých myšlenek a emocí, jak je prozkoumat, jak posílit své vědomí a následně jak se naopak více spojit se svým tělem a hlouběji prožívat emoce a energie nejen v hlavě, ale v celém těle...

Velmi důležitou součástí programu je aplikace, přenos zážitků a poznání získaných během tréninků a setkání do každodenního života, protože inspirace musí být vyvážena praktičností

A proto si určujete "domácí úkol" na jednotlivé měsíce. Cílem je ukotvit nový návyk, nový způsob chování, nebo myšlení, který vás zavede o krok dále směrem ke splnění vašeho vytyčeného cíle. A právě tato praxe v rámci vašeho "běžného" života je základem opravdové změny, která trvá. 

Všechno chce svůj čas a pokud se nebudete bránit, uděláte svůj díl práce, tak se změna odvine přirozeně až vše nazraje...trpělivost je součástí zrání.