Chci změnu

roční kurz - některé změny vyžadují delší čas, některé ne...chci zmenu ve svem pocitu ze zivota a zpusobu mysleni

cílem tohoto koučovacího programu je rozpohybovat a posílit vás jako celek, rozšířit obzory, zavést vás do nového prostoru, ze kterého nahlédnete sami sebe, svoje vztahy, práci, ambice a touhy jinak a nově.

Na začátku programu si každý z vás zvolí, v jaké oblasti svého života si přeje změnu (vztahy, kariéra, tělo, vize, poznání...) a vyjasní si, co je podstatou žádané změny. Jdeme hlouběji - otázka zní: "Co opravdu chci. Já." a "Proč to chci - co se stane až to budu mít?"  a teď si předtavte, že už máte svoje sny splněny a "Co bude potom?" - tyto a podobné otázky nás vedou hlouběji k sobě abychom si uvědomili co opravdu chceme, abychom se nehnali pouze za přeludy, ale věnovali se pro nás podstatnému...

V této fázi si namalujete mapu svého současného života, jeho jednotllivé složky - cílem je zvědomit si z čeho se skládá můj život a jak spolu jednotlivé prvky souvisí.

Následně má program všeobecnou - vzdělávací část, kde poznáváte základní stavební kameny vašeho vnitřního světa - myšlenky, emoce, vědomí, paměť a další členy vašeho "týmu", kteří ovlivňují váš život. Cílem této etapy programu je seznámit se a naučit se spolu komunikovat - potkat se sám se sebou, navázat uzdravující kontakt se všemi členy svého vnitřního týmu, hlavně s těmi, které nevidíme moc rádi - strachem, obavami, hněvem, závistí, úzkostmi, krizemi, depresemi... Stát se spontánějším, uvolněnějším, více plynoucím, celistvějším a opravdovějším.

A k čemu je to dobré? Proč se mám "hrabat" ve věceh, které nejsou vidět? No protože jsou cítit, občas "smrdí" - jsme podráždění, bez energie, točíme se v kruhu opakujících se příběhů, neumíme se pohnout z místa, nemáme Sílu. To jsou signály, že je čas "vyčistit", rozhýbat stojaté vody našeho vnitřního světa, vyhrnout si rukávy a dát se do práce na sobě.

Souběžně s hlubším pochopením "Jak vlastně funguji", které nastává díky předchozí části programu, probíhá i praktická část, kde se učíte jak získat odstup od svých myšlenek a emocí, jak je prozkoumat, jak posílit své vědomí a následně jak se naopak více spojit se svým tělem a hlouběji prožívat emoce a energie nejen v hlavě, ale v celém těle...učíte se bezpečně ponořit, spojovat se s hloubkami své duše a opět se vracet do jasnosti denního vědomí obohaceni zážitky a informacemi, které jste během ponoru získali. 

Velmi důležitou součástí programu je aplikace, přenos zážitků a poznání získaných během seminářů do každodenního života protože inspirace musí být vyvážena praktičností

A proto si na konci každého setkání určujete "domácí úkol" na další období. Cílem je ukotvit nový návyk, nový způsob chování, nebo myšlení, který vás zavede o krok dále směrem ke splnění vašeho vytyčeného cíle. A právě tato praxe mezi semináři, v rámci vašeho "běžného" života je základem opravdové změny, která trvá. 

Pokud pouze na semináři zažíváte krásné chvíle, vhledy a příliv Síly, ale váš život mezi semináři zůstává beze změn, tak jste ještě nevykročili na Cestu změny. Ale klid :-) všechno chce svůj čas a pokud se nebudete bránit, uděláte svůj díl práce, tak se změna odvine přirozeně až vše nazraje...trpělivost je součástí zrání.

 

Shrnutí programu - Chci změnu

Program obsahuje 6 intenzivních jednodenních seminářů v Praze (přednášky, vedená diskuze, prožitková cvičení) + individuální úkoly + možnost konzultací mezi semináři + společný týdenní pobyt (není v níže uvedené ceně programu - pravidelně jezdíme na Krétu a do Thajska - po dohodě ve skupině možno zvolit i jinou lokalitu.)

Cena jednodenního semináře je 850 Kč. V ceně je oběd dle vlastního výběru.

Pro zjištění aktuálních termínů, mne prosím kontaktujte na 603 203 154 anebo e-mail: gonzor@mojesila.cz

 

Co se naučíte:

  • Naučíte se relaxaci těla a mysli.
  • Prozkoumáme jídelníček a vyzkoušíte si, jak jídlo ovlivňuje vaší pohodu či nepohodu, váš pocit Síly. Vyzkoušíte si hladovku - nelekejte se...až pro vás nazraje správný čas.
  • Prozkoumáme základní pilíře vaší osobnosti - vaši mužskou i ženskou stránku, pozveme do vašich životů hravost, opravdovost, posvítíme si na strachy, obavy, na automatické odpovědi a reakce, ukážeme si další možnosti jak řešit situace, naučíme se emoce ani nepotlačovat, ani jim nepodléhat, ale vědomě s nimi plynout, rozumět jejich poselství a vyjadřovat je způsobem, který nepoškozuje nás ani naše okolí, budeme více poslouchat sami sebe, pozorovat svoje myšlení, dovolíme si nevědět, neumět, dělat chyby, zažijeme sílu a podporu skupiny, budeme relaxovat, vizualizovat, meditovat, otevírat se novým možnostem i zasutým emocím, získávat novou vizi a světlo do života, budeme se postupně stávat inspirací sami pro sebe a pro naše okolí…detailnější popis celého procesu naleznete v článku "Čtyři fáze výcviku"
  • Vztahy a zkušenosti ve skupině vždy rozvíjí naše schopnosti komunikace, sdílení, opravdovosti, získáváme zkušenosti nasloucháním životním příběhům druhých, zažíváme konflikty a nesoulad s názory jiných a učíme se jim rozumět a přijímat je, aniž bychom s nimi museli souhlasit, zvykáme si přijímat i poskytnout citlivou zpětnou vazbu i ostřejší kritiku, prostě se zocelit a přitom neztratit citlivost a empatii…